True North Efterskoles energikompas

Nanna Andersen

Forfatter

Nanna er psykolog, lærer og afdelingsleder på True North Efterskole. På Lighthouse skriver hun primært om søvn, og hvordan søvn påvirker vores evne til at lagre viden i vores hukommelse.

Lyd artiklen kommer snart

True North Efterskoles energikompas

ENERGIKOMPASSET sætter fokus på vigtigheden af, at vi prioriterer vores energi for at have overskud til at træffe gode valg for os selv nu og på sigt. Vores arbejde med vores personlige, sociale og faglige kompetencer kan være omsonst, hvis vi ikke har overskuddet til det. Energikompasset udgør på den måde et fundament for vores arbejde med resten af vores kompasser.

På True North Efterskole arbejder vi med fire forskellige men relaterede energikilder, der udgør hvert sit punkt i energikompasset. De fire energier er:

 • Fysisk energi, hvor vi er opmærksomme på vores søvn, kost, motion og væskeindtag 
 • Mental energi, hvor vi arbejder med at vælge en optimistisk tilgang og at prioritere mentale pauser blandt andet gennem træning af åndedrættet
 • Relationel energi, hvor vi øver os i at genkende og italesætte følelser og konstruktivt styrker vores relationer gennem samarbejde og konfliktløsning for at skabe social modstandsdygtighed
 • Spirituel energi, hvor vi reflekterer over, hvad der giver os mening og værdi og træffer valg, der går i den retning

Vores arbejde med de fire energier tager afsæt i bogen “Full Engagement” af de to amerikanske psykologer Jim Loehr og Tony Schwartz. I bogen forklarer forfatterne, at “Energy, not time, is the fundamental currency of high performance”. Vi må med andre ord skabe en god balance i vores energier og ikke blot prioritere vores tid for at skabe de bedste forudsætninger for at leve det liv, vi ønsker. 

 

Fysisk energi handler om at træffe gode valg omkring kost, væskeindtag, motion og søvn. Ved at arbejde med vores fysiske energi kan vi sikre, at vores krop har de bedste forudsætninger for at kunne håndtere hverdagens opgaver og udfordringer.

For at afgrænse hvad gode valg for kost, motion og søvn er, har vi valgt at tage afsæt i Fødevarestyrelsens kostråd og anbefalinger om fysisk aktivitet samt Vidensråd for Forebyggelse anbefalinger om søvn:

 • Kost og væskeindtag: Sluk tørsten i vand, spis planterigt, varieret og ikke for meget og spis mindre af det søde, salte og fede
 • Fysisk aktivitet: Dyrk som ung fysisk aktivitet ved moderat (let forpustet) til høj intensitet (svært ved at føre samtale) mindst én time dagligt
 • Søvn: Unge bør få 8-10 timers søvn dagligt, mens voksne har behov for 6-9 timer

Mental energi handler både om at vælge vores perspektiv på tingene og at skabe pusterum i hverdagen. 

Vi kan først og fremmest øge vores mentale energi ved at vælge at være positive i vores tanker, ord og handlinger. Mental energi er dermed tæt knyttet til kompaspunktet Optimisme. 

Forskning i optimisme viser nemlig, at når vi vælger at have en optimistisk indstilling, kan vi blandt andet opnå større livsglæde, mere håb, bedre coping-mekanismer og en lavere risiko for at udvikle angst og depression. Sammenholdt med pessimister, er optimister typisk bedre til at tilpasse sig, når de støder på udfordringer i deres liv, og de har generelt en oplevelse af, at de har indflydelse på deres eget liv. 

Vi kan også øge vores mentale energi ved at sikre, at vi får restitueret mentalt ved hjælpe af små pauser og pusterum i hverdagen. Når vi øver os i genkende vores egne reaktioner på belastning og sikre, at vi får taget pauser, så kan vi skabe mere energi i hverdagen og samtidigt forebygge udvikling af blandt andet stress.

 

Emotionel energi handler om at genkende og anerkende de følelser, vi har og dernæst træffe valg, der er i integritet med vores værdier. Læs mere under kompaspunktet Integritet. 

Vi har valgt at træne den emotionelle energi ved hjælpe af “STOP-modellen”, der er et værktøj fra den kognitive adfærdsterapi (se “Kognitiv Adfærdsterapi med børn, unge og familier af Lisbeth Jørgensen og Christina Schlander). “STOP-modellen” kan bruges til at genkende, italesætte og handle på sine følelser. “STOP” står for:

 • Stop op                                                                                    
 • Træk vejret
 • Observer, hvad du føler og anerkend det                               
 • Prioriter dine værdier og bevæg dig mod det, som er vigtigt for dig

Det kan være følelsesmæssigt hårdt og krævende i situationen. Men for hver gang vi lykkedes med at håndtere en presset situation på en måde, vi kan være i integritet med, så vinder vi lidt større tiltro til vores egne evner. Vi lærer med andre ord, at vi er i stand til at håndtere modgang. Det er en af de vigtigste ting, vi kan træne for at få større selvtillid og selvværd og dermed øge vores emotionelle energi på den lange bane.

 

Spirituel energi handler om at reflektere over, hvad der giver os mening i livet og træffe valg, der er i overensstemmelse med det.

Vi er som mennesker meningsdrevne, og det betyder, at hvis vi ikke forstår, hvorfor vi gør som vi gør, så gør vi det ikke helhjertet. Hvis vi ikke har nogen sag eller mister troen på vores sag, så vil vi blive tappet for energi. 

Når vi derimod kender vores værdier, er klar til at handle ud fra de værdier og er bevidste om, hvilken retning vi ønsker at tage i vores liv, så kan vi opleve en passion og et engagement, der er energigivende.

For at øge vores spirituelle energi, kan vi især arbejde med vores retning og mål i livet.

Gå på opdagelse i biblioteket

Forslag til dig

Nyt søvnprojekt skal kortlægge, hvorfor elever ikke sover nok

Er vores skoletider dybt godnat?