Educationship

Netværksdagen 2024

Lad os blive klogere sammen d. 6 februar 2024 på True North Efterskole 

Vi har et ønsket om, at næste møde tager afsæt i et højere formål, som er relevant for os som deltagere, men samtidig også har værdi for vores respektive sektorer og måske endda samfund som helhed.

 

Derfor foreslår vi at etablere et samarbejde om at udvikle et intro-kursus for nyuddannede lærere. Dette initiativ kommer som et svar på flere bekymrende tendenser i uddannelsessektoren, herunder færre studerende, en stigende mængde nyuddannede, der ikke søger ansættelse i folkeskolen og andres undervisningssektorer, samt de mange, der forlader uddannelsessektoren efter blot få år.

 

Baggrund:

Færre studerende:

Vi har sat en nedgang i antallet af studerende, der vælger læreruddannelsen. Dette kan delvis skyldes et billede af udfordringerne i folkeskolen og manglen på støtte til nyuddannede lærere.

 

Flere søger slet ikke ansættelse i folkeskolen:

En bekymrende tendens er, at flere nyuddannede lærere slet ikke søger ansættelse i folkeskolen. Dette kan skyldes praksis-chok og manglende forberedelse til virkeligheden i folkeskolen.

 

Flere vælger folkeskolen fra efter få år:

En stor del af de nyuddannede, der starter i folkeskolen, forlader den inden for få år. Dette kan være på grund af manglende støtte, udfordringer med forældresamarbejde eller interne problemer i folkeskolen efter reformen.

Tak for en god dag sidste gang

Tilmeld dig netværksdagen 

Tilmeld dig dagen på linket herunder der vil være begrænsede pladser til netværksdagen. 

Om netværket

Det er vores ambition, at vi mødes i netværket to gange om året, hvor indholdet blandt andet vil være:

  • Oplæg, der kan overføres til undervisning eller trivselsarbejde
  • Deling af viden, der kan omsættes og skaleres i de respektive organisationer 

Forudsætningen for at deltage er åbenhed. Med et åbent mindset kan vi som ledere og undervisere lære, inspirere og dele erfaringer for at skabe de bedst mulige rammer for udvikling i fremtiden.  

Program for dagen

Hvor og hvornår?

Netværksdagen finder sted den 6 . februar 2024  fra kl. 10.00

på True North Efterskole på adressen Havnevej 11B, 7130 Juelsminde.

 

Programmet for dagen bliver annonceret senere