True North Efterskole kompasser

På True North Efterskole er det vores vision at styrke unge, forældre og undervisere i udviklingen af deres individuelle potentiale ved at øge deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Dette for at hæve kvaliteten af menneskers liv og bevidsthed.

I vores arbejde mod denne vision, anvender vi True Norths kompasser, som vi navigerer vores pædagogiske og faglige arbejde ud fra.

Kompasserne består af: Fundamentkompasset, Læringskompasset og Karakterkompasset som yderligere er inddelt i Det Personlige Kompas, Det Sociale Kompas og Energikompasset. Hvert kompas består af fire kompaspunkter, der hver især er væsentlige principper, vi navigerer efter for at skabe de bedste betingelser for læring. Under hvert kompaspunkt har vi udviklet en række konkrete strategier til at kunne indfri princippet.

Læringskompasset

…er et navigationsværktøj til at skabe varig og meningsfuld læring. Læringskompasset består af fire pædagogiske principper, der kan implementeres på tværs af undervisningssituationer. Fælles for alle fire er, at de er inspireret af kognitionspsykologisk forskning i indlæring og hukommelse. Det er vigtigt at huske, at læring først finder sted, når deltagerne har lært noget, og ikke nødvendigvis når facilitatoren har undervist i noget. Læringskompasset består af 4 principper: Engagement, Diversitet, Feedback, og Forstærkning.

Fundamentkompasset

…er et navigationsværktøj til at skabe et stærkt fundament for læring for individer såvel som grupper. Fundamentkompasset består af fire principper, der understøtter facilitatorens refleksion over eget faglige og pædagogiske ståsted og arbejde med at rammesætte et trygt og stærkt læringsrum. De fire dele af fundamentkompasset er: Systemer, Formål, Mindset og Relationer.

Energikompasset

sætter fokus på vigtigheden af, at vi prioriterer vores energi for at have overskud til at træffe gode valg for os selv nu og på sigt. Vores arbejde med vores personlige, sociale og faglige kompetencer kan være omsonst, hvis vi ikke har overskuddet til det. Energikompasset udgør på den måde et fundament for vores arbejde med resten af vores kompasser.

fysisk · mental · mening · emotionel

Karakterkompasset

…er et navigationsværktøj til at bygge en stærk karakter.

Karakterkompasset er et navigationsværktøj til at bygge en stærk karakter.

Karakterkompasset består af ni karaktertræk, som vi kan undervise unge i, for at hjælpe den unge til at kunne navigere mere effektivt både ift. sig selv, andre mennesker og verden som helhed. Ved at hjælpe unge med at udvikle deres færdigheder og karakter, kan vi både forbedre de unges livskvalitet og forbedre samfundet som helhed.

Karakterkompasset bygger på forskning i positiv psykologi og andre områder af socialvidenskaben. Vores karakterkompas er inspireret af forskningen af de positive effekter mennesker opnår, når de lever igennem deres stærkeste karaktertræk:  

  • Er sundere og lever længere
  • Er mere produktive og bedre til at løse problemer
  • Har mere succes i deres liv og relationer
  • Søger læringsmuligheder og er tilbøjelige til at være ledere
  • Håndterer udfordringer og stress bedre
  • Er mere efterspurgte af potentielle arbejdsgivere

Karakterkompasset kan opdeles i to dele: Det personlige kompas og Det sociale kompas, som er udgjort af en række kompaspunkter, som kan hjælpe den unge med at træffe bedre valg.

Det personlige kompas

…er et navigationsværktøj til at styrke sit personlige lederskab.

Det sociale kompas

…er et navigationsværktøj til bedre at kunne navigere blandt andre mennesker.