Hvilke lærere husker du?

 

Kathrine Bartholomæussen

Forfatter

Med afsæt i egne erfaringer dykker Kathrine ned i, hvordan forskellige virkemidler kan bruges til at styrke undervisningssituationen.

FORSKNING viser, at en god relation mellem elever og lærere er med til at øge motivationen og engagement og derigennem forbedre læringen.
Der popper utvivlsomt nogle billeder op i dit hoved, så snart du har læst spørgsmålet. Din yndlingslærer fra folkeskolen. Din excentriske gymnasielærer. Et par stykker husker du måske af mindre heldige årsager, men dem der står klarest i din hukommelse, er formentlig dem, der gjorde en positiv forskel for din skoletid. Måske endda for den retning, dit liv har taget. Når du tænker tilbage, kan det være svært at huske nøjagtigt, hvad du lærte i dansk, matematik og alle de andre fag i skolen, men det står klart, hvem du lærte det af. Derfor er der ofte sammenhæng mellem vores yndlingsfag og yndlingslærer. Man gjorde sig bare lidt mere umage, når man havde en lærer, man godt kunne lide.

Tænk lige over det. Kan vi som lærere skrue op for elevernes engagement og arbejdsindsats, hvis bare de kan lide os? Det korte svar er ja.

 

Det betyder noget

Alle mennesker vil gerne betragtes som betydningsfulde, og alle mennesker har behov for at blive anerkendt for at være den, de er. Det gælder også børn og unge, og du har helt sikkert oplevet, at dine elever har behov for at blive set og anerkendt af dig. At vide, at man betyder noget for andre, har stor indflydelse på vores psykiske såvel som fysiske helbred. Derfor er det afgørende for vores elevers trivsel, at de ved, at deres tilstedeværelse og indsats er påskønnet af os, deres lærere. Udover de grundlæggende fordele ved at have en god relation til dine elever, findes yderligere en række veldokumenterede fordele ved at forbedre din relation til eleverne. I sin forskning nævner J. Cornelius-White eksempelvis:

Øget engagement
Større grad af selvrespekt samt respekt for andre
Mere tillid
Mindre afvisende adfærd
Bedre præstationer
Forbedrede sociale kompetencer
Højere grad af indre motivation
Mere vedholdende i skolen
Mindre skolevægring
På samme måde, som du måske kan huske, at du arbejdede lidt hårdere i de timer, hvor du rigtig godt kunne lide læreren, er det omvendte også tilfældet for mange elever. Elever, der ikke bryder sig om at gå i skole og dem, der helt holder op med at møde op, oplyser, at den primære årsag til deres skolevægring, er deres lærer. Når lærerne er ligeglade med dem (det er sådan, de føler), er der ingen grund til at møde op.

Sådan er det selvfølgelig ikke hos dig eller mig. Men én ting er vores opfattelse af tingenes tilstand, noget andet er elevernes. Derfor kan det være godt fra tid til anden at træde et skridt tilbage og reflektere lidt over, om man egentlig har en ordentlig relation til alle sine elever.

 

Spørg dig selv

Når du tænker på, hvordan du kan udvikle og vedligeholde en god relation til alle dine elever, så reflekter over, hvad dit svar til følgende spørgsmål vil være:

Kender du dine elevers fritidsinteresser? Kan du sige mindst én ting, der interesserer hver af dine elever?
Kender du alle dine elevers familieforhold?
Bruger du lige lang tid på at opbygge en relation til alle dine elever? Eller har du tendens til at prioritere den samme gruppe elever.
Hvornår har du sidst brugt en-til-en tid med de elever, du har mindst til fælles med?
Hvordan taler du om dine elever til dine kolleger?
Når vi arbejder på at bygge gode relationer til vores elever, kan det være givtigt med en model, der kan guide os. Psykolog og famileterapeut C. Kay Allen har udviklet en model, der sætter ord på forskellige dynamikker, der kan kendetegne en relation. Modellen omfatter tre dynamikker, der kan bruges til at beskrive de fleste relationer:

Store Mig, Lille Dig

Lille Mig, Store Dig

Store Mig, Store Dig

I det følgende vil vi fokusere på sidstnævnte, da det er dén dynamik, vi ønsker at fremme i en sund lærer-elev relation.

 

Store Dig, Store Mig

Denne dynamik kan helt kort beskrives som ligeværdig. Jeg værdsætter dig. Du værdsætter mig. Den er kendetegnet ved, at jeg har høje tanker om mig selv og om andre. Begge parter i denne type relation har respekt for og tillid til hinanden. Kommunikationen er ærlig og oprigtig. Vi kan sige tingene som de er, men med omtanke og hensyn til den anden. Det jeg tænker, føler og tror på er lige så vigtigt som det, du tænker, føler og tror på. Jeg respekterer, at du har din egen holdning, selv når jeg er uenig. Denne dynamik er bygget på gensidig respekt, og det vil dine elever opfatte med det samme. Derfor er det netop Store Mig, Store Dig-relationer vil skal arbejde på at etablere og fremme.

Selvfølgelig er der tidspunkter, hvor du er i en relation med en person, som ved meget mere end du gør. Dette ændrer ikke på de menneskelige værdier, der er til stede i den relation, men derfor kan det alligevel øge risikoen for en Lille Mig, Store Dig-dynamik. Ligesom du i en lærer/leder-position kan komme til at skabe en Store Mig, Lille Dig-dynamik. Det er ikke altid intentionelt, når de skæve dynamikker kommer i spil, men det sker. Derfor skal vi holde opmærksomheden på den gode relation og arbejde på at opretholde de ligeværdige dynamikker.

Men er det egentlig muligt at have en Store Mig, Store Dig-relation og samtidig bevare sin autoritet i klasseværelset? Det er helt bestemt muligt. Når din autoritet udøves med klarhed og pålidelighed, og du på den måde kommunikerer respekt og ligeværd.

Denne Store Mig, Store Dig dynamik-gælder ikke kun for relationer med vores elever. Det bør være målet for alle vores relationer — med din leder, dine kolleger samt forældrene til dine elever. Der er mange gode strategier til at udvikle Store Mig, Store Dig-relationer. I det følgende præsenteres to byggesten, der er nyttige, når vi skal etablere og vedligeholde denne dynamik.

 

Lær dine elever at kende

Når det er gået op for dig, at indholdet i dine timer ikke er vigtigere end din relation til eleverne, har du allerede taget det første skridt. Vi underviser først og fremmest mennesker, dernæst elever. At være en elev er deres arbejde, ikke deres identitet.

Så — tal med de unge mennesker om deres hobbyer, deres håb for fremtiden, deres mål og om de ting, de frygter. Lyt oprigtigt til dem, når de forsøger at lære dig om deres yndlingsspil, og når de taler om en ny sej YouTuber. Spørg ind til deres familie, venner og kæledyr. Brug deres navne, hav øjenkontakt, husk deres fødselsdag, og hils på dem enkeltvis, når de kommer ind i klassen. Bed dem om at skrive en personlig stil, om noget de brænder for, eller hvordan de har det med at gå i skole, med deres lærere og med deres liv i det hele taget. Vis dem ægte interesse og respekt. Der vil være elever, som du har nemmere ved at skabe et bånd til, men vær opmærksom på ikke at favorisere. Det er sandsynligvis dem, du har sværest ved at finde et fælleskab med, der har mest brug for det.

 

Lad dine elever lære dig at kende

Kendetegnende for en god relation er, at den går begge veje. Det gælder også relationen til dine elever. Ligesom det er vigtigt, at du kender dine elever, skal de også vide, hvem du er, udover at være deres lærer. Hjælp dem til at se, at du også er en helt almindelig person, der køber ind, har hobbyer, mål og ting, du er bange for. Del historier fra dengang, du gik i skole, det kan være en kæmpe øjenåbner at høre, at ens egen lærer også engang har syntes, at det var udfordrende. Fortæl dem, hvorfor du valgte at blive lærer, og fortæl hvorfor du elsker dit arbejde. Skab et mijlø, hvor det er okay for dine elever, at stille spørgsmål og spørge til din weekend og dine interesser.

Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på at sætte grænser, så relationen til alle elever er passende og professionel. Vores rolle er at være en pålidelig og ansvarlig voksen, så hvis vi nogensinde når til et punkt, hvor vi stiller os selv spørgsmålet, om en relation har overskridt grænsen mellem professionel og personlig, så er der nok noget om det. Hav i tankerne, at det du gør og siger, skal være positivt og passende, så det bidrager til at skabe et ligeværdigt lærer-elev-forhold, der bygger på interesse, tillid og respekt.

Disse trædesten kan hjælpe dig med at skabe gode relationer, der bygger på gensidig respekt og professionel omsorg. Når dine elever ved, at du holder af dem, er de mere tilbøjelige til at holde af dig — både som person og som deres lærer. Når du har etableret en god relation til eleverne, vil du opleve, at dine elever er mere villige til at følge de anvisninger og forventninger, du har til dem. Du vil opleve højere grad af respekt fra dine elever og måske endda mindre fravær i dine timer. Det er ikke længere sejt at komme for sent, og både engagement og det faglige niveau vil stige. Og lige så vigtigt — du vil sandsynligvis komme til at holde mere af dit arbejde.

Referencer

Allen, C. K. (1980). Journey from Fear to Love: 6 Concepts and 6 Skills that Will Change Your Life. Denver, CO: Human Values Institute.

Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review of Educational Research, 77(1), 113-143.

Gå på opdagelse i biblioteket

Forslag til dig

“Du ligner ikke en tysklærer”

Få motiverede elever, der er klar fra timens start