Musik i undervisningen

 

Bring læringen til live

Kathrine Bartholomæussen

Forfatter

Med afsæt i egne erfaringer dykker Kathrine ned i, hvordan forskellige virkemidler kan bruges til at styrke undervisningssituationen.

DU har sikkert for vane at sætte noget bestemt musik på, når du skal slappe af. Og en anden type musik, når stemningen skal være festlig. Måske hører du noget særligt musik, når du er på vej til arbejde for at blive klar. Desværre slutter den daglige dj-tjans for mange, når de træder ind ad døren på arbejdet — ind på skolen. Men bør det være sådan?

 

Det er ingen nyhed, at musik påvirker vores humør og energiniveau. Uden at tænke over det, bruger vi musik til at skabe en bestemt stemning. Til at få humøret op, til at få mere energi, til at forstærke et minde, eller til at hjælpe os med at slappe af og fokusere. Musik er et uundværligt værktøj til at sætte scenen ved store begivenheder og specielle lejligheder. Musik samler os og kan få os til at føle og handle på en bestemt måde i bestemte situationer.

 

På samme måde kan musik få ting til at ske i klasseværelset. Du kan sætte scenen for en energisk og aktiv time, du kan skabe et læringsrum, der inviterer til ro og fordybelse, og du kan bruge musikken til at starte, afslutte og skabe gode overgange mellem forskellige aktiviteter. Du kan bruge musikken til at udtrykke dig personligt og til at skabe en følelse af samhørighed.

 

Listen over fordele ved at bruge musik er lang, men er man ikke vant til at sætte musik på i sin undervisning, kan det føles lidt besværligt eller kejtet at begynde på det. I det følgende præsenteres en række konkrete måder, du kan anvende musik til at skabe et energisk og mere levende læringsmiljø — uafhængigt af hvilket klassetrin og fag, du underviser i.

Når konkret information skal læres (og lagres)

Musik kan hjælpe os med at huske læringsaktiviteter og konkret information. Med musik kan du så at sige skabe et soundtrack til en bestemt læringsaktivitet. Et sådant soundtrack vil øge elevernes interesse og kan hjælpe dem med lagre informationen mentalt, fysisk og følelsesmæssigt. Musik kan ligeledes skabe et fokuseret læringsstadie, hvor ord og tekst i højere grad bliver husket og forstået. Når information sættes sammen med rytme, skaber musikken en hook (en krog eller hægte), der gør det nemmere, at genkalde sig den pågældende information. Et eksempel kan være, at du spiller baggrundsmusik, der associeres med det emne, du underviser i, imens du læser en lille informationstekst op for klassen. Det kunne være, at “I Danmark er jeg født” spiller i baggrunden, mens du fortæller om Romantikkens vigtigste kendetegn. Hvis I laver en aktiv øvelse, kan du vælge musik, der er mere upbeat. Hvis eleverne eksempelvis skal bevæge sig rundt for at vise, hvordan elektricitet er et flow af elektroner, kan du sætte “Electric” af Katy Perry på.

 

Rytmerne fra musik kan også bidrage til at opnå en tilstand af dyb koncentration, hvor større mængder information kan forarbejdes og lagres. Klassisk musik som Bach eller Hendel kan skabe en fokuseret stemning, der leder eleverne ind i en tilstand af koncentration og fordybelse. Denne type musik kan være nyttig, når tabeller, nye ord, årstal og andre fakta skal læres.

 

Endnu en musikstrategi, når læring skal lagres, er at sætte fakta på rim og remse. Hvis det, dine elever skal lære, kan synges, klappes eller rappes, er der stor sandsynlighed for, at de bedre kan huske det. Hvor mange kan ikke huske sin tysklærers akkusativremse eller alfabetsangen? Hvis ikke, der allerede findes en sang, et rim eller en remse om dit emne, kan eleverne jo få til opgave at lave en!

Opmærksomhed, indstilling og stemning

Disse tre kan gøre hele forskellen for en time. Musik kan skabe et positivt læringsrum og få elever til at føle sig velkomne og inviteret til at deltage i undervisningen. Musik kan også påvirke elevers indstilling og motivation for at lære nyt. Rytmerne og tempoet i musik kan hjælpe os med at opretholde vores opmærksomhed, det kan få os i gang, når vi føler kedsomheden komme snigende, og det kan berolige os, når vi er overgearede. To måder at bruge musik til at styre dine elevers indstilling, opmærksomhed og stemningen i klassen er:

 

  • Velkomst og opmærksomhed: Velkomstmusik kan bruges til at skabe en inviterende og åben stemning, der vil motivere eleverne til de opgaver, der venter dem. Musik kan sparke energi i et klasseværelse, hvor opmærksomheden er dalende eller skabe tryghed og ro, når det er nødvendigt. Alene det at spille musik, når eleverne kommer ind i klasseværelset eller går til pause, kan ændre stemningen helt. Afhængigt af dit musikvalg, kan du opmuntre, berolige, tematisere eller endda informere ved hjælp af musikken.
  • Fællesskab: Musik skaber et positivt miljø, der forstærker elevinteraktion og bidrager til følelsen af fælleskab og samhørighed. Musik er et stærkt værktøj, når vi skal forstå andre kulturer og skabe bånd imellem os. Ved at udvælge og afspille en klassesang og derved skabe et klasseritual, f.eks. en velkomst- eller farvelsang, eller en sang til andre faste aktiviteter, kan du skabe en fælleskabsfølelse mellem eleverne, der uden tvivl vil sætte positive spor i gruppearbejde og elevernes indstilling til det faglige.

Dit personlige udtryk

Når du byder dine elever velkommen til dit undervisningsunivers med dine yndlingssange, eller spiller musik i løbet af dine timer, giver du eleverne mulighed for at lære dig bedre at kende. Gennem musikken kan du udtrykke din personlige smag og vise dine elever, at kedelige Matematik-Søren faktisk er en ret cool fyr.

Når du kontinuerligt bruger musik i din undervisning, vil du måske opleve, at din relation til eleverne ændrer form. Det kan ske, at de pludselig deler oplevelser med dig, der er sket i deres fritid, eller måske har de lyst til at vise dig, hvilken musik de lytter til og fortælle, hvorfor lige netop dette band eller denne sanger betyder noget for dem. Det at dele musikoplevelser er en af de korteste veje til at skabe en god relation til dine elever. For musik er for alle, det kræver ingen særlige evner og uanset, om man deler smag eller ej, vil der være noget at tale om. Musik skaber glæde, forventning og nysgerrighed, og uanset hvilket klassetrin eller fag, du underviser i, er du et skridt foran, hvis du kan bringe dine elever i en sådan tilstand.

Referencer

Brewer, Chris Boyd: Music and Learning: Integrating Music in the Classroom, 1995

Brewer, Chris. Music and Learning: Seven Ways to Use Music in the Classroom. 1995

Gå på opdagelse i biblioteket

Forslag til dig

Styring af læringstilstande: Fasthold elevernes koncentration

Stil et spørgsmål, så det engagerer hele klassen