Kickstart klassefællesskabet

Pernille Ebbesen Jensen

Forfatter

Pernille er dansk og tysk lærer på True North Efterskole. Med afsæt i egne erfaringer dykker Pernille ned i, hvordan forskellige virkemidler kan bruges til at styrke undervisningssituationen.

Lyt til artiklen der hvor du lytter til podcasts

Kickstart klassefællesskabet

KENDER du det – det er august måned, og solens stråler samler sig på det punkt i klasselokalet, hvor du står og venter. I dag skal du møde din nye klasse. Du tager en dyb indånding. Du ved, at det er et afgørende øjeblik. Om lidt skal du møde de elever, som du skal tilbringe resten af skoleåret sammen med. Hvem er de? Hvad bliver det mon for en klasse? På tavlen har du skrevet en varm velkomsthilsen, og du sikrer dig en sidste gang, at alt ligger klart. Ind ad døren kommer 28 unge mennesker, og du kan se, hvordan nervøsiteten hænger i dem som præstelus på en hund. De kender ikke hinanden. Deres nervøse blikke møder dit store smil. Skoleåret er hermed skudt i gang.

 

Hvis du har været lærer i flere år, så kender du scenariet. Du ved, at det er en spændende og udfordrende opgave at blive lærer for en klasse, hvor eleverne ikke på forhånd kender hinanden. Som efterskolelærer prøver jeg det hvert år. Elever fra hele landet samles i nye klasser. Det fik mig til at overveje: Hvordan sætter jeg rammen for et klassefællesskab, hvor eleverne hurtigt føler sig trygge og godt tilpas?

 

Det tager tid at føle sig tryg et nyt sted, men gennem årerne har jeg fundet en metode til at kickstarte denne proces. Jo hurtigere eleverne føler sig trygge i klasserummet, jo hurtigere kommer der ro på amygdala, og først dér kan læring opstå. Uanset om du er en ny eller erfaren lærer, så er dette en artikel til dig, der ønsker inspiration til, hvordan du skaber de bedste rammer for et spirende klassefællesskab. 

 

Som lærer ser jeg det som min fornemmeste opgave at få eleverne til at føle sig som en del af et klassefællesskab. Allerede i den første lektion indleder jeg en samtale med eleverne om, hvad der kendetegner en god klasse, og hvilke værdier der er vigtige for vores klasse. På tavlen viser jeg eksempler på værdier, så eleverne støttes i at vælge gode værdier til klassen. Jeg afstemmer klassens værdier i en klassekontrakt, som helt konkret er et stykke papir med klassens værdier – omformuleret til handlinger, fx værdien ”respekt” handling ”vi lytter aktivt, når andre taler”. Kontrakten er underskrevet af alle elever og hænger synligt i klassen resten af skoleåret. Det gør det muligt løbende at tale om og evaluere klassefællesskabet. Hvis et par elever småsnakker, mens en anden elev har fået ordet, henviser jeg til vores fælles klassekontrakt. Da eleverne har haft indflydelse på udformningen af kontrakten, oplever jeg, at de er motiverede for at overholde den. 

 

For at gøre det så konkret som muligt deler jeg i denne artikel min lektionsplan for den første time med min nye klasse. Nedenfor kan du se, hvordan jeg på forskellige måder kickstarter klassens indbyrdes relationer. 

 

Lektionsplan for den første time med min nye klasse:

 

Tid

Indhold

HUSK

5 min

Velkomst i døren til klasselokalet. Highfive til alle elever.

“Ticket in the door” udleveres, så eleverne ved, hvor i klassen de skal sidde. Det kunne fx være en genstand, et tal eller et farvet stykke papir, der refererer til et bord i klassen. Læs mere her.

Afspil energifyldt musik + medbring “Ticket in the door”.

3 min

Dagens program præsenteres. Brug overskrifter, der vækker nysgerrighed, fx ”Quiz om _ _ _ _ _ _ _ _” (dit navn).

Flipchart eller Powerpoint med dagens program.

7 min

Energizer – en fysisk øvelse, der giver energi og får eleverne til at grine sammen, så nervøsiteten falder. Forslag:

  • En samarbejdsøvelse i par. Hvert par skal nu tælle til 3. Elev A siger ”1”, elev B siger ”2”, og elev A siger ”3”. Nu begynder de forfra, hvor elev B siger ”1” osv. Du gør øvelsen gradvist sværere ved at udskifte tallene med bevægelser, fx bliver 1 til et hop, 2 til et klap og 3 til ”HURRA!” med armene løftet. 
  • En klappeøvelse, hvor eleverne står i en stor cirkel sammen med dig. De skal gentage din klapperytme, som gradvist bliver sværere.  

15 min

Tip en 13’er 

Lad eleverne få kendskab til klassens lærere gennem en sjov quiz. Bedst fungerer det, hvis mere end én lærer er til stede, fordi eleverne på den måde fysisk kan stille sig hen til den lærer, som de mener, udsagnet passer på. Eksempler på udsagn: ”Bor i Horsens”, ”spiller padeltennis i sin fritid” eller ”elsker italiensk mad”. Tænk over, at de udsagn, du vælger, skal eleverne kunne relatere til. 

Er der kun én lærer til stede i denne time, kan du lave quizzen om til ”sandt eller falsk”, hvor eleverne bevæger sig rundt i lokalet, alt efter om de mener, at udsagnet er sandt eller falsk.  

20 min

Klassekontrakt

Målet er, at eleverne føler sig set og hørt i udarbejdelsen af en klassekontrakt. Jeg inddeler arbejdet med klassekontrakten i 4 steps:

  1. I klassen stiller du spørgsmålet: ”Hvad kendetegner en god klasse?” Hver bordgruppe får en post-it, hvor de skriver deres svar ned på. Giv dem ca. 3 minutter til denne opgave. Derefter sætter de deres svar på tavlen, og du læser nogle af svarene højt. 
  2. Grupperne reflekterer dernæst over spørgsmålet: ”Hvilke værdier er vigtige for vores klasse?” På tavlen viser du eksempler på værdier, fx respekt, hjælpsomhed, humor, empati, ansvarlighed, kreativitet, tryghed, ligeværdighed…
    Lad hver gruppe udvælge og nedskrive 8 værdier. I anden runde skal de kun udvælge 4 værdier.  
  3. Hver gruppe fortæller til resten af klassen, hvilke 4 værdier de har udvalgt og hvorfor. Du sætter en streg ud for de værdier, de har valgt. De 4 værdier, der til sidst har flest stemmer, bliver de værdier, der skrives ind i klassekontrakten. 
  4. Klassekontrakten udformes ved, at værdierne omformuleres til handlinger, fx bliver værdien ”hjælpsomhed” til handlingen ”vi hjælper hinanden”. I min 10. klasse kan eleverne sagtens deltage i at omskrive værdier til handlinger, men overvej, om denne del skal udgå, hvis dine elever er væsentligt yngre. I så fald udformer du selv sætningerne og medbringer kontrakten til underskrivelse næste gang, du har klassen.

Post-it + blyanter + A3-papir.

7 min

Teamchallenge, en fysisk øvelse, der giver energi og indeholder et konkurrenceelement. Forslag:

  • En kommunikationsøvelse, hvor eleverne i hold hurtigst muligt skal stille sig i den rigtige rækkefølge efter fx alder, højde, begyndelsesbogstav i fornavn, skostørrelse, men UDEN, at eleverne må tale sammen.
  • En samarbejdsøvelse, hvor eleverne i hold hurtigst muligt skal følge din instruks, fx siger du: ”2 hænder, 1 albue og 3 fødder på gulvet”. Det hold, der først placerer det korrekte antal på gulvet, har vundet. I næste runde ændrer du din instruks, så et nyt antal fødder/ knæ / hænder skal placeres. 

3 min

Ticket out the door

Hver elev nedskriver på en post-it sit svar på spørgsmålet: ”Hvad har været det bedste ved dagens time?”

Som afslutning på timen afleverer eleverne deres besvarelser til dig, mens du siger ”Tak for i dag”. 

Post-it

Afspil glad musik ved timens afslutning.

 

Jeg håber, at du nu føler dig bedre klædt på til din første lektion med din nye klasse. Savner du inspiration til at strukturere din undervisning resten af skoleåret, så læs med her

 

Har du gode råd og erfaringer, som du vil dele med andre undervisere, så skriv en kommentar i opslaget på vores Facebookside. 

Gå på opdagelse i biblioteket

Forslag til dig

Alle elsker traditioner

Hvilke lærere husker du?