Læringskompas

Hvad har god radio med god undervisning at gøre?

Pernille Ebbesen Jensen

Forfatter

Pernille er dansk og tysk lærer på True North Efterskole. Med afsæt i egne erfaringer dykker Pernille ned i, hvordan forskellige virkemidler kan bruges til at styrke undervisningssituationen.

Lyt artiklen der hvor du lytter podcast

Hvad har vellykket radio med vellykket undervisning at gøre?

KENDER du det – du sidder i din bil på vej på arbejde, og et velkendt radioprogram strømmer ud af højtalerne. Solen er ved at stå op, og det er blevet et fast morgenritual for dig at lytte til radioen imens. Du genkender med det samme radioværternes stemmer og programmets faste indslag. Det er på kort tid blevet dit yndlingsradioprogram, fordi du føler dig tryg i radioværternes selskab, og du er vild med deres særlige jargon og underspillede humor. 

Uanset om du er en flittig radiolytter eller ej, så er det her en artikel for dig, der ønsker inspiration til at skabe struktur for din undervisning. Du undrer dig måske allerede: Hvad har et radioprogram med undervisning at gøre? De to ting har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro. Ved at se nærmere på, hvordan radioværter tilrettelægger et radioprogram, kan vi blive endnu bedre til at skabe en tryg og fast ramme for vores undervisning. Radioværter er mestre i at bruge faste indslag, som skaber en genkendelig struktur, der giver lytterne lyst til at lytte med i morgen igen. I et klasselokale er det særligt vigtigt, at strukturen bliver genkendelig for eleverne, fordi der således kommer ro på amygdala, og hjernen får de bedste vilkår for at lære. Særligt for vores specialelever er den forudsigelige struktur en nødvendighed, men faktisk kommer den faste struktur alle elever til gode. 

Hvad har vellykket radio med vellykket undervisning at gøre? 

Et vellykket radioprogram og en vellykket undervisning har for det første en række formål til fælles. Tag nu som eksempel radioprogrammet ”Go’ Morgen P3”, der har eksisteret i mange år, og som ”fokuserer på de ting, der betyder noget for dig, dit liv og din hverdag. Stå op med Liva Manghezi, Mikkel Rosendal og Andreas Kousholt, som sender dig både opløftet og oplyst ud i dagen.” Beskrivelsen er taget fra programmets egen hjemmeside og tydeliggør programmets formål. Programmet ønsker at være forståeligt, lærerigt og relaterbart for lytterne. De samme tre adjektiver kan bruges til at beskrive vellykket undervisning. Som underviser har jeg til hensigt at lære mine elever noget på en forståelig og for dem relevant måde. For at lykkes med dette gør jeg brug af en særdeles effektiv strategi, som jeg har hørt radioværter anvende mange gange. Strategien går ud på at forbinde ny eller kompleks viden til lytternes forforståelse. Morgenværterne på P3 brugte fx strategien til at gøre Danmarkshistorien spændende. En historiker, som de havde inviteret ind i studiet, beskrev på underholdende vis Middelalderen som en scene fra Game of Thrones. Ved at inddrage den populære tv-serie blev den historiske periode relevant, lærerig og underholdende for radioens lyttere. Med samme mål for øje tager jeg i min undervisning bevidst udgangspunkt i elevernes verden og drager paralleller til den, fx når svære emner som Sædelighedsfejden eller tyske præpositioner skal forklares (læs mere her). 

Udover at dele betydelige formål med hinanden, så har et vellykket radioprogram og en vellykket undervisning også det til fælles, at de er grundigt forberedt. For at blive klogere på forberedelserne af et radioprogram, så inviterer jeg dig med til redaktionsmøde på P3.

Til redaktionsmøde på P3

Det er tidligt om morgenen, og et redaktionsmøde på ”Go’ morgen P3” er netop begyndt. Duften af friskbrygget kaffe hænger i luften, og omkring et stort, rundt bord sidder værterne Mikkel, Andreas og Liva sammen med deres redaktør og en praktikant. På mødet lægger de en plan for morgendagens udsendelse. De begynder planlægningen med at skimme listen over faste indslag, inden de udvælger de indslag, som skal indgå i udsendelsen:

Indslag

Indhold

Varighed

Teaser

Præsentation af dagens program.

5 min

Nyhedsoverblik

Præsentation af dagens vigtigste nyheder.

5 min

100 sekunders quiz

Quiz om ugen, der er gået. En lytter ringer ind og skal besvare så mange spørgsmål som muligt på 100 sekunder.

5 min

Dialækker

En lytter ringer ind, fortæller lidt om sig selv, og værterne skal ud fra dialekten gætte, hvor i landet lytteren kommer fra.

10 min

Perfekt engelsk

Lyttere sender sms’er ind med historier, hvor nogen har talt ”perfekt” engelsk på ferie, fx en far, der vil sige ”det var så lidt” til en englænder, men får sagt ”it was so small”. 

10 min

Hedder hesten Wilson?

En lytter ringer ind og oplyser navnene på alle dyr og mennesker i husstanden. Det er nu op til radioværterne at gætte, hvilke navne passer på mennesker og hvilke på dyr? 

10 min

Spinner

Værterne drejer et lykkehjul, der afgør, hvilket indslag de skal lave.

10 min

Fredagssang

Værterne udvælger to sange, og lytterne stemmer på den sang, de bedst kan lide. Sangen med flest stemmer bliver ugens fredagssang.

10 min

Når jeg planlægger min undervisning, så tænker jeg på samme måde som det morgenfriske radiohold. Det handler om at skabe en fast struktur med genkendelige elementer, som på den ene side skaber tryghed, og den anden side vækker engagement. 

I min danskundervisning har jeg følgende faste elementer:

Indslag

Indhold

Varighed

Dagens program

Præsentation af dagens program.

5 min

Ticket in the door

En lille opgave, som eleverne får udleveret i døren til klasselokalet. Det kunne fx være et regnestykke eller en puslespilsbrik, der er afgørende for, hvilket bord eleven skal sidde ved. Læs mere om disse motiverende opgaver her.

5 min

Recap

Eleverne genkalder, hvad vi lavede i sidste time. Læs mere om, hvorfor et genbesøg af sidste lektions pointer er vigtigt her.

5 min

Find en makker, der…

Samtaleøvelse, fx ”Find en makker, der har samme farve T-shirt på som dig selv, og tal om, hvilke 4 understrømninger fra Romantikken vi har arbejdet med”. 

5 min

Brain break

Fysisk øvelse, der får eleven væk fra bordet, fx ”Rør 3 vægge i lokalet” eller ”Gå 14 skridt, og spil sten, saks, papir med den person, der er tættest på dig”.

5 min

Teamchallenge

I grupper konkurrerer eleverne, mens de repeterer centrale pointer fra timen eller faglige begreber, fx ”Giv din sommerferie en rubrik, der opfylder alle nyhedskriterier.” 

10 min

Quiz & byt

Hver elev får hver udleveret et spørgsmål samt det rigtige svar. Eleverne skal nu quizze hinanden, og bagefter bytter de spørgsmål, fx som en opsamling på forløbet ”Romantikken”.

10 min

Walk & Talk

Eleverne går en lille tur, fx rundt om skolen, mens de løser en opgave eller diskuterer et fagligt emne.

15 min

Ticket out the door

En lille opgave, som eleverne skal løse, inden de får fri/ pause. Det kunne fx være at nedskrive 3 temaer, der passer til den kortfilm, som de lige har arbejdet med.

5 min

Mange af mine faste elementer vil også kunne bruges i andre fag end dansk. På samme måde som radioværter kombinerer faste indslag med aktuelt indhold, har jeg i min undervisning typisk 3-4 faste indslag i en dansktime på 45 minutter, mens resten er nyt indhold, som varierer fra time til time, alt efter om eleverne arbejder med en kortfilm, en podcast eller et digt. Kombinationen mellem faste indslag og nyt indhold sikrer variation i undervisningen, som er afgørende for at fastholde elevernes motivation. Ingen af mine indslag er længere end 10-15 minutter, og det er af hensyn til mine elevers koncentrationsevne. En elev kan under normale omstændigheder koncentrere sig om en opgave i et antal minutter svarende til sin alder, og det vil i mit tilfælde sige 15-17 minutter (læs mere her). 

På P3 og andre radiokanaler spiller musikken en central rolle, og det gør den også i min undervisning. Musik mellem indslagene hjælper mig nemlig til at styre elevernes energiniveau. Jeg bruger energifyldt musik, når timen går i gang, under en brain break eller som optakt til en teamchallenge. Når eleverne skal fordybe sig individuelt i en opgave, sætter jeg rolig musik uden vokal på. Hvis du vil vide mere om musik i undervisningen, så har min dygtige kollega skrevet en artikel om det, og den kan du læse lige her.

Find din indre radiovært frem!

Som jeg har beskrevet i denne artikel, så har jobbet som radiovært og jobbet som lærer flere fællestræk. Begge ønsker at skabe forståeligt, lærerigt og meningsfuldt indhold, der inddrager og tager højde for lytterne/ eleverne. Selvom jeg som lærer ikke går op i lyttertal, så vil jeg alligevel gerne undgå, at mine elever ”slukker” og ikke lytter med i undervisningen. Eleverne lærer bedre, når strukturen er klar og genkendelig. Med denne artikel har jeg haft til hensigt at vise, hvordan rammen for et radioprogram kan tjene som inspiration for rammen for undervisning. Rammen bliver tryg og fast, når lektionsplanen indeholder en række faste elementer, og det har en positiv effekt på elevernes læring. 

Jeg håber, at du nu vil finde din indre radiovært frem og kaste dig ud i at udvikle indslag, som passer til den lærer, du er, og de elever, som du underviser.

Henvisninger til:

  1. Forbind til elevernes verden: https://tnelighthouse.dk/forbind-til-elevernes-verden/ 
  2. Få motiverede elever, der er klar fra timens start: https://tnelighthouse.dk/fa-motiverede-elever-der-er-klar-fra-timens-start/ 
  3. Hvorfor undervisningen altid bør starte med et genbesøg https://tnelighthouse.dk/hvorfor-undervisningen-altid-bor-starte-med-et-genbesog/ 
  4. Styring af læringstilstande: https://tnelighthouse.dk/styring-af-laeringstilstande-fasthold-elevernes-koncentration/ 
  5. Musik i undervisningen: https://tnelighthouse.dk/musik-i-undervisningen-bring-laeringen-til-live/ 

Gå på opdagelse i biblioteket

Forslag til dig

Alle elsker traditioner

Hvilke lærere husker du?